Cephe Sistemleri / Akçağ Cephe Sistemleri

Dış Cephe Sistemleri :

Giydirme cephe olarak da anlandırılır. Giydirme cephe, üzerine etkiyen çevresel yükler ve kendi ağırlığından başka hiçbir yapısal yük taşımayan düşey bina kabuğu olarak tanımlanabilir. Tanım bazen sadece metal taşıyıcılı cam giydirme cepheler olarak algılansa da, yukarıda açıklandığı gibi yük taşımayan prekast beton paneller de olmak üzere çeşitli yöntemleri ve materyalleri kapsamaktadır.

Genel olarak uygulanan giydirme cephe sistemleri aşağıdaki gibidir.

Klasik Cephe Giydirme Sistemleri :

Klasik kapaklı cephe sistemi olarak da anılan bu sistemin karakteristik özelliği cephe dışından alüminyum profillerin görünmesidir. 50 mm genişliğinde görünen bu kapaklar pek çok farklı geometrik kesite sahiptirler. Kapak alternatifi çok olan bu sistemin uygulanması; ayarı bitmiş olan alüminyum alt konstrüksiyon üzerine yerleştirilen camın evvela baskı profillerinin uygun yuvalara vidalanması ile sıkıştırılıp sızdırmazlığın sağlanmasını müteakip istenilen kesitteki kapak profilinin yuvasına oturtularak montaj işleminin tamamlanması şeklindedir. Kapaklı cephede mekanik olarak bağlanan profillerin cam ilişkisindeki ısı , ses ve su izolasyonu EPDM fitiller ile sağlanmaktadır. Ayrıca yatay ve düşey fugaların kesiştiği yerlerde baskı profilinden önce kullanılan özel alüminyum folyolu izolasyon bantları vasıtası ile kesin garantili sızdırmazlık sağlanmaktadır.


Bu sistemde kanat açma ihtiyacı; kanat adaptör profili adı verdiğimiz profillerle karşılanmaktadır. Bu profillere strüktüre silikon ile yapıştırılan camlar ile istenilen yerde kanat açabilmek mümkün olmaktadır. Genelde ters vasistas olarak tercih edilen kanatlar müşteri isteklerine göre gerekli detay değişiklikleri yapılarak düzenlenebilmektedir. İstenildiği taktirde zaman içinde mimari veya çevresel sebeplerden oluşabilecek ihtiyaç ışığında kapaklı cephe sistemini yarı kapaklı cephe sistemine dönüştürmek mümkündür.

Ünite Giydirme Cephe Sistemleri :
 
Ünite sistemler, kat yüksekliğince uzanan çelik yada alüminyum profillerden ve fabrika ortamında toplanan cam panellerden oluşur. Panelleri taşıyıcı sistemin ya da döşemenenin üzerinde bulunan önceden yerleştirilmiş desteklere monte edebilmek için mekanik desteğe ihtiyaç vardır. Taşıyıcı sistem açısından ünite sistemlerin daha karmaşık olduğu söylenebilir. Bu nedenle maliyetleri çubuk sistemlere göre daha yüksektir ve çubuk sistemlere göre daha az tercih edilirler.
 
Bununla birlikte, az sayıda işçi ile yapılabilecek küçük çapta macunlama işlemi ile giydirme cephenin kısa sürede ve daha az işçilik maliyeti ile montajı sağlanmış olur. 
 
Panel Giydirme Cephe Sistemleri :
 
Panel sistem kat yüksekliğinde ve kaplayacağı her bir bölüm genişliğinde prefabrik panellerden oluşmaktadır. Kolonlara ya da yapının taşıyıcı sisteminde dahil olan kat döşemelerine bağlanır.
 
Paneller montajının kolonlara yakın yapılması, ünite ve çubuk sistemleri etkileyen ve döşemenin eğikliğinden kaynaklanan sorunların azalmasını sağlar. 
 
Şerit Camlı Taşıyıcı Panel :
 
Şerit camlı taşıyıcı panel cepheler, taşıyıcı paneller arasında sürekli giden yatay bant pencerelerin kolonlara bağlanmasıyla oluşmaktadır. Bir bakıma yatay ünite sistemdir denilebilir.

Şerit pencereler sıklıkla taşıyıcı panellerli birlikte kullanılır. Bu paneller yatay uzanan prefabrike veya precast beton ünitelerdir. Aynı zamanda şerit pencereler yağmur kalkanıyla kaplı dikey duvarlarla birlikte de kullanılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, iki birleşik eleman arasında ki detaylandırmanın nasıl yapılması gerektiğidir.

Yapısal Macun-Contalama Sistemi :

Yapısal macun uygulaması çubuk sistem ve özellikle şerit giydirme cephe sistemlerinde kullanılan bir yöntemdir. Bunula bilrlikte, ünite ve panel sistemlerde de kullanılır. Mekanik parçaların yerine, cam paneller fabrikada uygulanan yapısal macun ile metal taşıyıcı çerçeveye bağlanırlar. Toplanan bu parçalar daha sonra şantiyede bina cephesinde oluşturulan ızgara biçiminde iskelete cıvata ile birleştirilir. Tırnaklı ya da cam cama olarak isimlendirilen bu sistemde iskeleti oluşturan elemanlar geleneksel çubuk sisteme göre daha geniş aralıklara sahiptir. Dış eklemlenmeler yine yapısal macunla contalanarak cephenin hava-geçirimsizliği sağlanır.

Yapısal Cam Sistemi :

-Yapısal Cam - Cıvata Sistemi :

​Güçlendirilmiş cam levhalar özel destek ve cıvatalar ile monte edilir. Sistem hem düz bir yüzey, hem de oldukça şeffaf bir cephe veya çatı elde etmek amacıyla ikincil bir iskelet ile desteklenir.

Özel tasarımlanmış desteklerin taşıdığı cam cephe için narin ya da oldukça belirgin ikincil bir taşıyıcı sistem tasarlanmaktadır. Bu sistem düşey taşıyıcılardan oluşabileceği gibi uzay sistem de olabilir. Birbirine yakın parçalar ve camların arası hava geçirimsizliği sağlamak için şantiyede ıslak derz macunu ile kapatılır.

-Yapısal Cam - Askı Sistemi :

​Bu sistemde önceden toplanmış cam üniteler şantiyede ıslak contalama tekniğiyle ve dikdörtgen köşe plakaları kullanılarak yukarıdan asılır ya da yerden yükseltirlerek yerleştirilir. Asılı cam cephe sistemleri çerçeveye en az ihtiyaç gerektiren sistemlerdir. Bu özellikleri dolayısıyla ile prestij yapılarında kullanılmaktadırlar. Bununla birlikte prestijli girişler yapmak amacıyla da diğer binalarda uygulama alanı bulmaktadır.

Cam destekler sistemi güçlendirmek için kullanılabilir. bazı özel durumlarda kullanılan hafif makaslar cephenin dengede durmasını sağlarken rüzgarın oluşturduğu yükü de transfer etmeye yarar. Bu arada cephe üzerinde ki camın ağırlığı da köşe birleşimler aracılığıyla askı sistemine geçmektedir.